Danspartner gezocht

Zowel Boogie Woogie, Swing als Rockabilly Jive zijn artner dansen. Dat houdt in dat je het hele seizoen met 1 vaste partner danst. Daarom schrijven de cursisten zich meestal als koppel in.
Maarb The Boogie Academy wordt regelmatig benaderd door mensen die graag willen komen dansen maar geen danspartner hebben. Dit kunnen mensen zijn waarvan de echtgeno(o)t(e). niet wil of kan dansen of singles. We proberen dan om 2 van deze dansers aan elkaar te koppelen, zodat ook zij een vaste danspartner hebben. In onze dansschool wordt niet gewisseld van partner!